Eğitim dili İngilizce olacak bölümde disipline ilişkin tarihsel bilgiler ile güncel yaklaşım ve gelişmeler aktarılarak, bölüm öğrencilerinin uluslararası ve yurtdışı benzer yükseköğretim programları ile uyumlu eğitim almaları sağlanacaktır. Bu kapsamda bölüm bünyesindeki  anabilim dalları aşağıdaki gibidir:
  • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
  • Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı
  • Siyasi Tarih Anabilim Dalı