Uluslararası İlişkiler disiplini genel bir ifade ile; dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası siyasal sistemin gelişimi, işleyişi, değişimi ve dönüşümünü anlamaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, ülkemizde kurulu olan Uluslararası İlişkiler bölümleri, uluslararası siyasal sistem içerisinde Türkiye’nin konumu ve diğer ülkelerle ya da siyasal sistemlerle ilişkilerine odaklanmaktadır. Ancak günümüz küresel siyasal ve ekonomik düzeninde, uluslararası sistemin tek aktörü devletler değildir; uluslararası ve uluslar-üstü örgütler (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Uluslararası İş Örgütü, Dünya Bankası, vb.) ile ulus-ötesi şirketler uluslararası siyasal sistemin işleyişini ve yapısını etkileyen kurumlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bölgesinde ve küresel ekonomi içerisinde etkin bir rol üstlenmeye hazır olan ülkemiz için karmaşıklaşan bu uluslararası siyasal sistemin dinamiklerini kavramak ve buna uygun politikalar ve stratejik girişimler oluşturmak gerekmektedir. Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde bu nitelikte politikalar ve stratejiler geliştirme süreçlerine katkıda bulunma becerisine sahip, iyi eğitilmiş uzmanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.